Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Quốc tế Hà Thành

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hội trường Tỉnh Đoàn thanh niên tỉnh Thanh Hóa

Ngân hàng Phương Đông OCB- CN Thuận Việt

Trung tâm vận hành đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ- QUẢNG NINH

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam – Văn phòng Hà Nội

Ngân hàng Phương Đông Việt Nam (OCB)

Dancing Room – Samsung Electronics Việt Nam