Ban Lãnh Đạo Xuân Hòa họp về chủ đề Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018

Ban Lãnh Đạo Xuân Hòa họp về chủ đề Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018 1

Trong 2 ngày 10/11/2017, 11/11/2018 vừa qua, tại khách sạn Mường Thanh, Quảng Bình, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam đã có 2 ngày họp quan trọng về chủ đề “Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018”.

Ban Lãnh Đạo Xuân Hòa họp về chủ đề Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018 2

Trong cuộc họp, 6 bộ phận chủ chốt trong công ty cùng đưa ra các mục tiêu, giải pháp để phát triển thêm các dòng sản phẩm mới – phát triển thị trường mới – đầu tư thêm máy móc hiện đại phục vụ việc sản xuất – rút ngắn thời gian giao/ nhận hàng hóa, cải tiến dịch vụ hậu mãi tốt hơn…

Ban Lãnh Đạo Xuân Hòa họp về chủ đề Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2018 3

Với tinh thần đồng thuận – quyết tâm cao, trong cuộc họp, ban lãnh đạo và cán bộ quản lý các bộ phận đã cùng đưa ra các mục tiêu, giải pháp cho kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm tới.

Nội thất Xuân Hòa

Mãi gắn bó. Mãi bền lâu.

Ý kiến của bạn